Agnieszka Ziemska - Komornik Sądowy, Zabrze

Niniejsza strona powstała w celu ułatwienia kontaktu z komornikiem oraz przedstawieniu podstawowych informacji o czynnościach podejmowanych przez komornika sądowego. Prowadzę postępowania egzekucyjne przeciwko dłużnikom zamieszkałym bądź mającym siedzibę na terenie miasta Zabrze. W zakres moich kompetencji, jako komornika sądowego wchodzi m.in.: wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza oraz sprawowanie urzędowego nadzoru nad licytacjami. 

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30-15:30.

Komornik przyjmuje strony w poniedziałki od godziny 11:00-15:30.

Na podstawie artykułu 10.1 ustawy z dnia 22 marca 2018r., w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych Komornik Sądowy Agnieszka Ziemska ma prawo przyjmować sprawy z wyboru wierzyciela w okręgu apelacji katowickiej.

 

Uścisk dłoni
Ikona notesu

Egzekucja roszczeń pieniężnych i niepieniężnych

Notes i długopis

Przeprowadzanie spisu inwentarza

Dokument

Sporządzanie protokołu stanu faktycznego

Karta

Doręczanie zawiadomień sądowych

Młotek sędziego

Nadzór nad licytacjami

Komornik Sądowy Agnieszka Ziemska

 

Separator